PrincipalEnsenyamentsCaràcter propiE.S.O.BatxilleratServeisFotografiesCalendari

El col·legi Sagrat Cor imparteix les modalitats de Batxillerat de :

BATXILLERATS
MODALITATS AUTORITZADES
GRUPS
ALUMNES
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
2
70
CIÈNCIES DE LA NATURALESA I SALUT
4
140
TECNOLOGÍA
2
70

Aquestes modalitats ofereixen als alumnes en diferents itineraris, dintre de cadascuna d'elles, de manera que permet escollir, en el seu conjunt, la totalitat de carreres universitàries i cicles formatius de grau superior.

La estructura compren:

a.- Les matèries comuns que han de cursar tots els alumnes

b.- Les matèries de modalitat amb els diversos itineraris

c.- Les matèries optatives agrupades en blocs (L'alumne ha de cursar una matèria de cada una dels blocs)

a .- MATÈRIES COMUNS

MATÈRIES
1r CURS
2n CURS
LLENGUA CATALANA I LIT
3
3
LLENGUA CASTELLANA I LIT
3
3
LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)
3
3
HISTÒRIA
-
4
FILOSOFIA
3
3
EDUCACIÓ FÍSICA
2
-
RELIGIÓ
2
-
TUTORIA
1
1
TREBALL DE RECERCA
-
2

 

b.- MATÈRIES DE MODALITAT AMB ELS DIVERSOS ITINERARIS

b.1- MODALITAT TECNOLOGIA

ELECTRÒNICA
MECÀNICA
DIBUIX TÈCNIC
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
1r.
2n.
1r.
2n.
1r.
2n.
MATEMÀTIQUES
4
4
MATEMÁTIQUES
4
4
MATEMÀTIQUES
4
4
FÍSICA
3
3
FÍSICA
3
3
FÍSICA
3
3
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
3
3
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
3
3
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
3
3
ELECTRÒNICA
2
-
ELECTRÒNICA
2
-
DIBUIX TÈCNIC
3
3
ELECTROTÈCNIA
-
3
MECÁNICA
-
3
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
12
12
-
12
13
 
13
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matèries optatives
 
Matèries optatives
-
-
Matèries optatives
-
-
Informàtica
1
  Informàtica
1
   
 

b.2- MODALITAT CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT

CIENTÍFIC-TÈCNIC *
CIÈNCIAS DE LA SALUT
CIENTÍFIC DOBLE VIA
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
1r.
2n.
1r.
2n.
1r.
2n.
MATEMÀTIQUES
4
4
MATEMÁTIQUES
4
4
MATEMÀTIQUES
4
4
FÍSICA
3
3
BIOLOGÍA
3
3
FÍSICA
3
3
QUÍMICA
3
3
QUÍMICA
3
3
QUÍMICA
3
3
DIBUIX TÈCNIC
3
3
Ciències de la terra i medi ambient
3
3
BIOLOGÌA
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
-
13
13
-
13
13
Matèries optatives
-
-
Matèries optatives
-
-
Matèries optatives
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*Aquest itinerari és també de la modalitat de Tecnologia

b.3.- MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HUMANITATS
CIENCIES SOCIALS
DOBLE VIA
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
MATÈRIES
CURS
1r.
2n.
1r.
2n.
1r.
2n.
LLATÍ
3
3
MATEMÀTIQUES CCSS
3
3
MATEMÀTIQUES CCSS
3
3
GREC
3
3
ECONOMIA Y ORG DE EMPRESAS
3
3
LLATÍ
3
3
LITERATURA CASTELLANA
3
-
Hª DEL MON COMTEMPORANI
3
-
GREC
3
3
Hª DE L'ART
3
-
Hª DE L'ART
3
-
GEOGRAFIA
3
-
LITERATURA CATALANA
-
3
LITERATURA CATALANA
-
3
Hª DE LA FILOSOFIA
-
3
HISTORIA DE LA MÚSICA
-
3
GEOGRAFIA
-
3
 
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
12
12
 
12
12
12
12
Matèries optatives
-
-
Matèries optatives
-
-
Matèries optatives
-
-
Francès
2
2
Francès
2
2
Francès
2
2
L'estade a l'empresa  
2
L'estade a l'empresa  
2
L'estade a l'empresa  
2