PrincipalEnseñanzaCarácter propioE.S.O:BachilleratoServiciosFotografiasCalendario

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CURS ESCOLAR 2002-2003
ÁREA
CRÈDITS
CRÈDITS
CRÈDITS
CRÈDITS
LLENGUA CASTELLANA
3
3
3
3
LLENGUA CATALANA
3
3
3
3
ANGLES
3
3
3
3
CIÈNCIES SOCIALS
3
3
3
3
MATEMÀTIQUES
3
3
3
3
CIÈNCIES NATURALS
3
3
3
3
TECNOLOGÍA
2
2
2
2
EDUCACIÓ FÍSICA
2
2
2
2
VISUAL I PLÁSTICA
1
1
1
1
MÚSICA
1
1
1
1
TUTORIA
1
1
1
1
RELIGIÓ
2
1
2
1
CRÈDITS SÍNTESIS 1-1
CRÈDITS VARIABLES
FORMACIÓ EN VALORS
1
1
ALTRES CRÈDITS VARIABLES**
2
2
3
3
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
1
1
 
TOTAL CRÈDITS
30
30
30
30

 

ALTRES CRÈDITS VARIABLES** ( a escollir )
FRANCÈS EXPERIMENTACIÓ CIÈNTIFICA
INFORMÁTICA TEATRE
ECONOMIA MANTENIMENT DE LA LLAR
CULTURA CLÁSSICA ALTRES
REFORÇ MATEMÁTIQUES