Activitats complementàries

 

Tenen la finalitat d'assegurar que els alumnes puguin créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, d'acord amb els objectius de l'educació integral definida en el caràcter propi del centre.

Les activitats complementàries són: artístiques, culturals, socials, religioses, etc. Es realitzen dins de l'horari escolar. A l'E.I., E.P. I E.S.O. s'hi dedica una hora diària.

Anar a la pàgina inicial