Activitats extraescolars
Tenen la finalitat d'assegurar que els alumnes puguin créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, d'acord amb els objectius de l'educació integral definida en el caràcter propi del centre.

Les activitats extra-escolars són: esport, biblioteca, música, etc. Es realitzen fora de l'horari escolar i es programen al principi de cada curs.

 

Departament d'orientació

El psicòleg del centre atén preferentment els alumnes amb necessitats educatives especials i, periòdicament, a tots els alumnes del centre.

 

Associació de Pares d'Alumnes

- Està formada per totes les famílies d'alumnes del centre.

- La Junta directiva col·labora amb la Direcció i el claustre de professors en l'organització d'activitats culturals i recreatives per als alumnes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, San Luis Mª de Montfort, Escola polisportiva, etc.

 

Escola activa de pares

Equips de matrimonis, pares d'alumnes, que regularment es reuneixen per a tractar temes relacionats amb l'educació de llurs filIs.

 

Associació d'Alumnes

Formada per alumnes de l'E.S.O., B.U.P/C.O.U. i F.P.-1 (Batxillerat, F.P.E. Grau Mitjà). Organitza activitats culturals i recreatives.

 

Unió Esportiva Sant Gabriel i F.C. Sant Gabriel

L'esport, com a element essencial en la formació de la persona, ocupa un Iloc preferent en les activitats extraescolars.

La U.E.S.G. i F.C. Sant Gabriel utilitzen les instal·lacions del Col·legi.

L'objectiu és una prolongació de l'acció educativa a través de l'esport organitzat.

Preferentment es practica bàsquet i futbol.

 

Anar a la pàgina inicial