Entitat Titular

Entitat tituIar:

GERMANS DE SANT GABRIEL.

Identitat:

El Col·legi MODOLELL és un centre d'ensenyament, d'iniciativa privada, creat i dirigit per la Congregació Religiosa GERMANS DE SANT GABRIEL.

És una escola cristiana: el model d'educació integral està descrit en el document que expressa el caràcter propi del centre i en el projecte curricular.

La proposta religiosa té el caràcter d'un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els pares, alumnes i mestres.

S'insereix en la realitat sócio-cultural de Catalunya amb compromís de servei.

La llengua vehicular d'aprenentatge en l'ensenyament és el català.

És una escola oberta a tothom sense cap mena de discriminació.

 

Anar a la pàgina inicial